Iva Martinović

mag. slik.

Iva Martinović rođena je 26.09.1995. u Splitu. Pohađala je Školu likovnih umjetnosti u Splitu i diplomirala slikarstvo na Umjetničkoj Akademiji u Splitu 2019. godine u klasi profesora Viktora Popovića. Sudjelovala je u više skupnih izložbi, neke od nedavnih: završna studentska izložba, MKC, Split, lipanj, 2018. godine, 100 godina Bauhausa, Klub Kocka, Split, siječanj, 2019. godine, Cash and carry, Tvrđava Gripe, Split, veljača, 2019. godine, Rad, tekst, kontekst, Stara Gradska Vijećnica, Split, ožujak, 2019. godine, Mogućnosti boje, Sveučilišna galerija “Vasko Lipovac”, Split, travanj, 2019. godine, Diplomska izložba, Sveučilišna galerija “Vasko Lipovac”, Split, rujan, 2019. godine. Privremeni postav u KULTURNI KLUB/KULTURNI/SPEKTAR, Zagreb, 2018. godina..još grupnih izložbi u prošlosti..    

Samostalno izlaganje: Splitski Velikani, Centar za kulturu Zlatna Vrata, studeni, 2019. godina, Hotel Cornaro, Split, prosinac, 2019.
Članica je HULU-a. 

Umjetnički radovi

Dva portfolia sadrže različite umjetničke pristupe i serije radova za iste. Motivi rada su uglavnom slični: ljudsko tijelo i priroda.

Portfolio 1

Portfolio 2

Portfolio 3

Portfolio 4

Portfolio 5